Klachtenregeling

1.1 Inleiding

Nutri-akt hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar relaties en kandidaten. Service en kwaliteit van onze dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval nodigen we u uit om dit zelf aan ons kenbaar te maken. Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk afgehandeld.

1.2 Wanneer een klacht melden?

U kunt een klacht melden wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening door (één van) onze medewerkers. Twijfelt u? Aarzel niet en leg de situatie vooral aan ons voor. We zoeken immers graag naar een goede oplossing en verdere verbetering van onze dienstverlening.

1.3 Waar en hoe een klacht melden?

U kunt uw klacht per post, e-mail of telefonisch melden aan de directie van Nutri-akt, te bereiken via:

Het postadres is:

Nutri-akt
t.a.v. Directie
Postbus 208
3440 AE Woerden

Het e-mail adres is:
info@nutri-akt.nl
t.a.v. Directie

Telefonisch zijn wij bereikbaar via: (0348) 460080

1.4 Klachtbehandeling

De directie behandelt de klacht. De directie voert hiertoe overleg met de klager. Indien dit overleg leidt tot een oplossing, wordt de klacht beëindigd en zowel de medewerker als de klager op de hoogte gesteld. In andere gevallen wordt een nader onderzoek ingesteld. Binnen uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht wordt zowel de klager als de medewerker schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen en de daaraan verbonden conclusies.

1.5 Geschillen

Indien de klacht niet naar behoren wordt opgelost of als beide partijen niet tot een oplossing komen dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl ) die dan als onafhankelijke derde partij zal optreden.