Zoek
Privacy verklaring van Nutri-akt
Nutri-akt neemt de privacy van de bezoekers van deze site serieus en heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. In dit statement geven wij u aan hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Alle relevante persoonsgegevens worden door ons opgenomen in ons opdrachtgevers- en kandidatenbestand. Deze gegevens worden alléén met uw toestemming doorgespeeld naar kandidaten of opdrachtgevers van Nutri-akt. Ook gebruiken wij uw gegevens, met uw toestemming, om u te informeren over ontwikkelingen bij Nutri-akt of de branche waarop Nutri-akt zich beweegt. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar office@nutri-akt.nl

Nutri-akt verkoopt uw gegevens niet
We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden zonder daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming te hebben.

Het gebruik van cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Nutri-akt gebruikt cookies om uw computer te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Elke bezoeker kan haar/zijn browser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Links naar andere sites
Onze site bevat links naar andere sites en sites van partners die niet tot Nutri-akt behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke sites noch voor de wijze waarop deze sites omgaan met uw privacy.

Contact
Vragen met betrekking tot inzage in, en wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens zoals ze zijn opgeslagen in onze database kunt u richten aan Nutri-akt B.V., Postbus 208, 3440 AE Woerden. Wanneer u van mening bent dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft over onze site, kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Indien wijzigingen in onze Privacy Policy nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.